O Nás       Profil Firmy       Služby       Kontakt       Fotogalerie      

Zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám"

Dne 27.11.2012 představil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa další dotační program Nová zelená úsporám, v rámci kterého budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budouvy a to formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu.

Dotační program Nová zelená úsporám bude zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích (např. komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov, zejména škol, školek, domovů pro seniory apod.) i nové výstavbě v pasivním energetickém standardu.

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách: 

 • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
 • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

 

1. příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013 pro RD (1,4 mld. Kč), akceptovány budou opatření realizované po 1. lednu 2013. Požádat o dotaci bude možné elektronickou formou s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace žádostí bude probíhat na krajských pracovištích SFŽP.

Více informací na:

 www.zelenausporam.cz

 www.novazelenausporam.cz

 www.mzp.cz

 

 


 

Žádosti o dotaci v programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“

 

Naše společnost realizovala projekty v rámci dotačního programu zelená úsporám. Jsme zaregistrování jako odborní dodavatelé zateplovacích systémů včetně souvisejících doplňků - okna, izolace střechy, střešních světlíků atd.

 

Získání dotace není pro laika jednoduchou záležitostí. Máme bohaté zkušenosti a jsme připraveni svým klientům nabídnout pomoc se zpracováním a podáním žádosti z dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM v případě, že se rozhodnou pro celkovou realizaci úsporných opatření prostřednictvím naší stavební firmy.

 • úvěr u banky
 • projektová dokumentace pro stavební řízení
 • energetický audit
 • průkaz energetickénáročnosti budovy
 • stavební povolení či ohlášku stavby
 • kolaudace
 • žádosti o dotace (nepanelové bytové a rodinné domy)
 • dohled nad celkovým průběhem vyřízení dotace


 


designed by Panavis & Panadela | contents ©2020 kl-global | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart